Događaji

Poseta MSI servisnih eksperata Pakom servisu

U periodu od 3-10.06. kompanija Pakom Computers, preciznije, servisno odeljenje, ugostilo je eksperte iz MSI servisnog centra (centrale).

Svakoga dana su se održavale razne obuke za servisere kompanije Pakom, gde su isti imali priliku da nauče najnovije tehnike servisiranja MSI proizvoda. Svi serviseri su uspešno položili svoje zadatke, i dokazali da imaju izuzetnu servisnu ekspertizu i da su obučeni da servisiraju gotovo sve MSI proizvode.

Leave a Reply