Događaji

Poslovno-stručni skup INFORMATIKA 2012.

Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa Matematičkim fakultetom i Beogradskim sajmom organizuje naučno-stručni skup INFORMATIKA 2012. “novi trendovi u razvoju informacionih sistema”

Skup će biti održan u utorak 15. maja 2012. godine u 11:00 časova, Beogradski sajam, Bulevar Vojvode Mišića, hala IV-Velika sala.

Cilj skupa je da okupi stručanjake i korisnike iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija radi prezentacije novih trendova u razvoju informacionih sistema razmene praktičnih iskustava u ovoj oblasti.

Leave a Reply