Događaji

Poslovno udruženje „VOJVOĐANSKI IKT KLASTER“ na iSEC 2013

VOJVOĐANSKI IKT KLASTER – VOICT – osnovan je 2010. godine na inicijativu kompanija iz sektora informacionih tehnologija. Udruženje čini 27 kompanija redovnih članica i 10 pridruženih i počasnih članica – institucija podrške. Ukupan broj zaposlenih u redovnim članicama je oko 1700. Klaster je danas najsnažnija organizacija ovog tipa u svom sektoru, sa članicama koja poseduju brojne reference kod globalno prepoznatljivih klijenata. Na svetskim tržištima, klaster nudi nearshoring, outsourcing i JV poslovne prilike sa visoko profesionalnim, pouzdanim i iskusnim timovima.

VOICT je osnovan s idejom da Srbija i domaće IT kompanije zauzmu zasluženo mesto na sektorskoj mapi Evrope i sveta i sa misijom da aktivno usmerava IT kapacitete na stimulisanje privrednog rasta i ostvarenje značajnog napretka ekonomije i srpskog društva u celini.

klasteri

Uspostavljena je i Projektna kancelarija kako bi se intenzivirao rad na EU i drugim projektima i da bi se ponudile usluge razvoja i upravljanja projektima trećim licima. U okviru klastera funkcioniše i Klaster akademija u kojoj se organizuju kursevi prema potrebama zaposlenih u članicama udruženja.

Klaster predstavlja platformu za sinergetsko delovanje trostruke spirale biznis – obrazovanje – državna uprava, okuplja najbolje kompanije iz sektora, vrhunske obrazovne institucije i uspostavio je konkretnu saradnju sa institucijama sistema. U sve segmente rada su uvezane i međunarodne donatorske organizacije koje funkcionišu u Srbiji (GIZ, USAID, EEN i druge), kao i finansijske institucije.

Leave a Reply