Događaji · E-servisi

PosTel 2010 – Okrugli sto o digitalnoj agendi

U okviru simpozijuma PosTel 2010, 14. decembra 2010. na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu održan je okrugli sto na temu: ULOGA REGULATIVE U REALIZACIJI DIGITALNE AGENDE

Moderator je bio dr Milan Janković, direktor RATEL-a aučesnici su bili:

-Georg Serentschy, Regulatorna agencija za telekomunikacije i radiodifuziju Austrije (Rundfunk und Telekom Regulierungs),

-Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informaciono društvo, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije,

-Ismet Kolarević, Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore

-Miroslava Zupančić, Telekom Slovenija,

-Senad Namgalija i Siniša Petrović,

-Dragan Bogojević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prezentacije sa okruglog stola:

Leave a Reply