Događaji

Potvrđene prve prijave za INFOFEST 2009

Nekoliko značajnih INFOFEST učesnika potvrdilo je da će, svakako, učestvovati i na XVI Festivalu, ali da formalne prijave još uvijek nisu verifikovali, zbog proceduralnih razloga unutar ovih kompanija.

Sa sigurnošću su svoje učešće potvrdili sa sadržajnim nastupima Saga, e-Smart Systems, beogradski SBS, Cisco Systems i mnogi drugi. Podgorički Čikom, kompanija koja je, svojim prošlogodišnjim nastupom, oduševila sve učesnike prošlogodišnjeg Festivala i osvojila glavnu festivalsku nagradu, potvrdila je svoje učešće i na XVI INFOFEST-u. Čikom će, naravno, imati ekskluzivan učesnički status, a predstaviće se i u izložbenoj i u prezentacionoj formi. Kao i ranijih godina, prezentacija IBM-a na Festivalu predstavljaće viziju novih razvojnih kretanja u savremenoj informatici.

Nedavno je verifikovana i prijava učešća podgoričke Informatike Montenegro, za nastup na XVI INFOFEST-u u ekskluzivnom statusu. Ako se setimo kvaliteta dosadašnjih nastupa ove firme, redovnih učešća i brojnih osvojenih nagrada, može se reći da je Informatika MN jedan od najznačajnijih „kompanijskih oslonaca“ Festivala informatičkih dostignuća.

Treba istaći i da je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku delatnost Crne Gore prihvatila je status pokrovitelja svečanog otvaranja XVI Festivala informatičkih dostignuća. Otvaranje će se održati 27. septembra u 20.30 časova, uz prisustvo svih učesnika INFOFEST-a i brojnih zvanica.

Leave a Reply