Događaji · E-servisi

Povećanje efikasnosti u javnom sektoru primenom portalskih rešenja

Kompanija Smart je 26.11.2009. organizovala doručak sa Smart-om pod nazivom POVEĆANJE EFIKASNOSTI U JAVNOM SEKTORU PRIMENOM PORTALSKIH REŠENJA

Skup je organizovan za ljude koji donose odluke i koji su upoznati sa poslovnim procesima. Doručak je održan u prostorijama kompanije Smart doo iz Novog Sada, na Trgu Mladenaca br. 5. Kako je domaćin skupa Gordana Slijepac napomenula: “Cilj ovakvog okupljanja jeste predstavljanje novih tehnoloških rešenja zasnovanih na Microsoft tehnologijama koje će omogućiti brži, lakši i sigurniji rad u poslovanju, kao i predstavljanje paketa tehničke podrške koji će svakako osigurati da se incidenti uspešno reše na ekspertskom nivou i u što kraćem vremenskom periodu”.

Prisutni su imali prilike da se druže sa stručnjacima iz Smarta koji su predstavili: Microsoft Office SharePoint Server praktično primenjen u korporativnom okruženju, rešenje Elektronske pisarnice i nove pakete Smart Fer Tehničke Podrške. Prezentacije nisu bile tehničke prirode, već su predstavile konkretnu primenu poslovnih rešenja.

Agenda održanih prezentacija:

10:00h-10:05h Reč dobrodošlice
Gordana Slijepac, Account Manager, Smart doo

10:05h-10:35h Primena portala u korporativnom okruženju
Bojan Buhač, Senior Expert, Smart doo

10:35h-11:05h Elektronska pisarnica Smart Elpis 2009
Dijana Koviljac, Senior Business Analysts, Smart doo

11:05h – 11:30h SFP – Smart Fer Podrška
Gordana Slijepac, Account Manager, Smart doo

11:30h – 12:00h Doručak i pitanja

Leave a Reply