Događaji

Poziv za prijavu radova – E-trgovina 2010

X međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2010 održaće se ove godine tradicionalno na Paliću u periodu od 21-23.04.2010.god

Organizator agencija E-trgovina uputila je poziv autorima za prijavu radova. Deseta jubilarna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2010, najveci domaci skup u ovoj oblasti, odrzace se tradicionalno na Palicu od 21.04. do 23.04.2010. godine. Posvećena je popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji.

Namenjena je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u ovoj oblasti, i mogućnostima za njihovu primenu u našoj zemlji.

Skup predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka iz ove oblasti sa ciljem da učesnicima skupa ( preduzetnicima, menadžerima, informaticarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje ) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na moguće pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja.

TEMATSKE OBLASTI:
– B2B i B2C e-commerce
– Internet marketing
– Online PR
– SEO
– Social Media
– Enterprise 2.0
– Pravni aspekti elektronskog poslovanja
– Platne kartice i sistemi placanja na Internetu
– Sistemi zastite el.transakcija na Internetu
– E-banking
– Brokersko poslovanje na Internetu
– Uloga osiguranja u procesu e-trgovine
– Upravljanje procesima dostave robe
– M-commerce

PRIJAVA RADOVA
——————————-

Rok za prijavu radova: 07.02.2010 god.
Obavestenje o prihvatanju abstrakta 15.02.2010 god.
Rok za dostavljanje radova: 26.03.2010 god.

Formular za prijavu rada:
http://www.etrgovina.org/autori/

Leave a Reply