Događaji · E-servisi

Održana konferencija “Pravci strateškog razvoja informaciono komunikacionih sistema na teritoriji AP Vojvodine”

Pokrajinska sekretarka za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Jadranka Beljan Balaban danas je u Skupštini grada Novog Sada otvorila konferenciju pod nazivom:“Pravci strateškog razvoja informaciono-komunikacionih sistema na teritoriji AP Vojvodine“.

Konferencija je namenjena logističkoj podršci reformama i razvoju lokalne samouprave i u njenu realizaciju uključeni su, pored resornih pokrajinskih sekretarijata koji se bave razvojem i unapređenjem informacionih tehnologija i profesori sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,kao i stručnjaci iz Republičkog zavoda za informatiku i internet.

Jadranka Beljan Balaban je otvarajući skup naglasila da u skladu sa reformom državne uprave u koju spada i lokalna samouprava moramo uspostaviti kvalitetan dijalog i što više unaprediti znanja i tehnički opremiti jedinice lokalne samouprave. – Kada se o reformi radi, objasnila je Beljan Balaban, Vlada AP Vojvodine je usvojila strategiju informaciono-komunikativnih sistema, koja umnogome pojednostavljuje administativne procedure i omogućava nove informacione pristupe. Sa tim u vezi Sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju je tokom prethodnih godina, zaključno sa 2009. godinom podržavao i finansirao projekte za informaciono- tehničko opremanje lokalnih samouprava.

Samo prošle godine podržano je formiranje 14 informacionih centara. Analizirajući trenutno stanje, došli smo do zaključka da je neophodna strategija razvoja lokalnih jedinica, za koje smo opet definisali mere i aktivnosti, a u cilju kvalitetnog i konstruktivnog dijaloga na relaciji lokalna samouprava, Vlada AP Vojvodine i republički organi, rekla je na kraju izlaganja Jadranka Beljan Balaban.

Dr Rade Ćirić, zamenik pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj predstavio je plan aktivnosti programa E-Vojvodina, za koji je rekao da je jedan od 14 prioritetnih programa privrednog razvoja Vojvodine, čija realizacija bi trebalo da bude gotova do 2011. godine. Sam program E-Vojvodina realizuje se preko Službe za opšte i zajedničke poslove Vlade AP Vojvodine, jer su informatički stručnjaci svoje znanje i iskustvo prvo primenili na samim zgradama Vlade i Skupštine AP Vojvodine, koje su prve umrežene i softverski povezane.

Prezentaciju projekta Strategije razvoja informacionog društva u Vojvodini održala je prof. dr Zora Konjović sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a njen kolega mr Miroslav Zarić govorio je o sprovedenoj anketi analize ljudskih resursa, softverskih i hardverskih resursa u lokalnim samoupravama na teritoriji APV. O javnim pristupnim tačkama u AP Vojvodini govorio je mr Milan Paroški, pomoćnik direktora Službe za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa. Prezentaciju WEB portala održao je Damir Baralić direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet.

Leave a Reply