Događaji

Predavanje “Ljudski vizuelni sistem i digitalna obrada signala”

Jana Žujović će 22. decembra (utorak) u 17 časova, u učionici RU1 na Fakultetu informacionih tehnologija, održati predavanje na temu “Ljudski vizuelni sistem i digitalna obrada signala“.

Danas smo okruženi elektronskim uređajima – postali su naša oruđa, igračke i gotovo su nezamenljivi kod obavljanja svakodnevnih poslova. Da bi nam zaista bili korisni i olakšavali život umesto da ga komplikuju, ti uređaji bi trebalo da se koriste intuitivno i da jasno komuniciraju sa ljudima. Ljudi, kao primarno vizuelna bića, najviše se oslanjaju na vizuelnu interakciju, i stoga je bitno razumeti kako i šta ljudi vide.

Ljudski vizuelni sistem je napravljen tako da stvari sagledava, a kasnije mozak pamti, simbolički, pre nego detaljno. Kompjuter pamti sliku piksel po piksel; ljudi pamte sadržaj scene, kao što su plaža, palma, more, suncobran. Ova činjenica može da se iskoristi kod, npr., kompresije slika, kad nam je bitnije šta je predstavljeno, nego kako je predstavljeno.

Takođe, na ovom predavanju ćemo videti kako nas naše oko često vara: oblici, boje, veličine zavise od ostatka slike, što će biti ilustrovano mnogim primerima.

Na kraju, biće prikazano kako možemo efikasno upoređivati teksture – slike koje ljudima izgledaju gotovo identično sa semantičkog aspekta, a kojima računar tradicionalnim metodama daje veoma nizak skor sličnosti. Upoznaćemo se sa frekvencijskom analizom slika, određivanjem sličnosti tekstura kao crno-belih slika, kao i sa određivanjem sličnosti sadržaja boja, koje je najbliže onome kako ih ljudi upoređuju.

Leave a Reply