Događaji

PREDAVANJE: Michel Bauwens „Četiri scenarija za neizbežnu P2P budućnost“

U organizaciji Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije „Napon“, u sredu, 3. oktobra u 18h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu odžaće se predavanje Michel Bauwensa, teoretičara, pisca i istraživača na području tehnologije, kulture i inovacija.

Cilj predavanja „Četiri scenarija za neizbežnu P2P budućnost“ jeste predstavljanje alternativnih načina finansiranja i razmene dobara zasnovanim na peer-to-peer konceptu, čiji je Bauwens jedan od začetnika. Kao jedan od osnivača i vodećih aktivista P2P fondacije i Commons Strategies grupe, Bauwens će predstaviti i razvojne koncepte za koje se ove organizacije zalažu.

Kao što je pronalazak štampe i pratećih tehnologija duboko preobrazio ekonomsku, društvenu i duhovnu sliku Evrope 16. veka, tako i transformativni uticaj peer-to-peer (P2P) tehnologije pretenduje da izmeni temelje savremenog društva.

Od peer proizvodnje do alternativnih finansija (crowdfunding, socijalno kreditiranje, peer-to-peer valute poput Bitcoin-a), pa sve do distributivnog upravljanja putem Phyles2 socijalnog koncepta horizontalno uređenje društvenih praksi se sve češće sudara sa vertikalnim institucijama, što vodi ka konfliktnim “dijagonalnim adaptacijama” koje predstavljaju trenutni balans društvenih snaga. Budući scenariji se mogu definisati oko barem četiri modela: netarhični kapitalizam, distributivni kapitalizam, fleksibilna lokalizacija i commons-oriented ekonomija (ekonomija orijentisana ka zajedničkim dobrima).

Za organizacije poput P2P fondacije i Commons Strategies grupe, kojima i sam autor pripada, samo poslednji navedeni scenario može garantovati održivu biosferu sa egalitarnim društvenim ishodom koji maksimalno zadržava materijalna dostignuća modernosti, što će u najvećoj meri i biti tema predavanja u Novom Sadu.

Leave a Reply