Događaji

Predavanje Model zasnovan na sistemu integracije i mogućnost procene

U utorak, 22.12.2009. sa početkom u 11:30 u svečanoj sali FTN biće održano predavanje pod naslovom: Model zasnovan na sistemu integracije i mogućnost procene. Predavač je dr Nikola Milanović (Berlinski univerzitet za tehnologiju).

Integracija heterogenih i distribuiranih IT sistema, kao što je obezbeđivanje njihove dostupnosti “s kraja na kraj”, danas je između velikih faktora cost-driving u softverskoj industriji. Predavanje će predstaviti rezultate istraživanja dva projekta koji se bave ovim pitanjima sprovedenih između 2007. i 2009. godine na Berlinskom univerzitetu tehnologije u bliskoj saradnji sa nekoliko industrijskih partnera.

U prvom delu predavanja, model zasnovan na pristupu informacijama sistema integracije biće uveden i pokazan na osnovu industrijskih studija slučaja funkcionalne integracije u zdravstvu između informascionih sistema bolnica (Oracle baza podataka), dva Indeksa ključnih performansi (KPI) sistemima, sistema upravljanja objektima (LKS) i SAP R/3 sistema za planiranje resursa preduzeća.

U drugom delu predavanja, biće uveden sistematski model na bazi metodologije i alat za servisiranje i dostupnost poslovnih procesa procene. Osnovna prednost predloženog metoda je mogućnost za automatsko generisanje modela dostupnih usluga, zasnovanih na uslugama i opisu tehničke infrastrukture. Dodatna korist je mogućnost da se automatski prati infrastruktura ili servis i ažuriraju promene modela u skladu sa tim.

Leave a Reply