Događaji

Predavanje o tehnologijama 3D štampe i 3D skeniranja

Na poziv profesora Katedre za statiku konstrukcija sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u petak 07. maja 2010. godine, 3D-CADDIT je po treći put održao predavanje o upotrebi tehnologija 3D štampe i 3D skeniranja u arhitekturi.

Tokom dvočasovnog predavanja, prisutnim studentima prve godine kao i njihovima profesorima, 3D-CADDIT je predstavio tehnologiju 3D štampe i 3D skeniranja, sa akcentom na primeni u arhitekturi. Kroz teorijski deo praćen prigodnim video sadržajem, objašnjeno je, pored ostalog, kada su ove tehnologije nastale, kako funkcionišu, kao i aspekte moguće primene. Na kraju svakog predavanja prisutni su mogli da pogledaju i primere iz prakse u Srbiji i okruženju.

Leave a Reply