Događaji

Predstavnici Srbije na Evropskom forumu inovativnih nastavnika

Pobednički nastavnički tim konkursa “Kreativna škola” putuje na Evropski forum inovativnih nastavnika u Berlin gde će u utorak 23. marta pokušati da ponovi uspehe svojih prethodnika. U poslednje tri godine naši predstavnici na ovom takmičenju , koje organizuje Microsoft, osvajali su uvek jednu od prvih nagrada.

Između 224 prispela rada , žiri je prvu nagradu dodelio projektu “ Kroz vasionu i vekove”. Rad inspirisan delom jednog od naših najvećih naučnika Milutina Milankovića nastao je saradnjom tri nastavnika iz tri različite škole u Bačkoj Palanci : Jugoslave Lulić ,Stevana Jurića i Miljane Popadić .

Cilj rada je bio da motiviše učenike da kroz aktivno i timsko učenje otkrivaju vezu između nauke, umetnosti i vere . Koordinatorka našeg tima Jugoslava Lulić objašnjava da je ideja bila promovisanje čitanja ali i medijiske i digitalne pismenosti učenika. Učenici su nakon čitanja dela intevjuisali sugrađane o poznavanju Milankovićevog dela, pravili školsku predstavu, istraživali svemir virtualnim teleskopima i pravili virtualni prikaz muzeja Milutina Milankovića.

Posebno me zanima kako nastavnici iz drugih zemalja odgovaraju na izazov kvalitetnog pristupa digitalnoj generaciji učenika, kako održavaju njihovu pažnju, motivišu njihovu aktivnost, podstiču kreativnost. Najviše očekujem od radionica na kojima ću kroz grupni rad sa kolegama naučiti nešto o alatima za elektronsko učenje koje do sada nisam bila u prilici da koristim u praksi“- rekla je pred put koordinatorka našeg tima Jugoslava Lulić.

U Berlinu će naša zemlja imati i svog predstavnika među sudjama. Mirjana Kojčić, predstavnica Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji u saradnji sa Microsoftom već petu godinu zaredom organizuje Kreativnu školu, biće u prilici da zajedno sa ostalim sudijima procenjuje prispele radove.

Veoma je važno da saznamo šta ostale sudije prepoznaju kao kreativnost u nastavi i da li veći značaj pridaju kreativnosti u pedagoškom procesu ili korišćenju IKT, ili možda njihovoj kreativnoj kombinaciji. Ovo je dobra prilika da razmenimo iskustva sa predstavnicima Evropskih obrazovnih institucija i da prepoznam šta je to što bismo mogli da primenimo u organizaciji i propozicijama sledeće Kreativne škole” smatra Mirjana Kojčić.

Ideja kompanije Microsoft koja je organizator ovog takmičenja u Srbiji, Evropi i u svetu, jeste da stimuliše kreativni razvoj i pristup u obrazovanju. Program Partner u učenju, Microsoft razvija u tri smera: inovativne škole, inovativni učitelji i inovativni učenici.

Leave a Reply