Događaji

Prezentacija Adobe Acrobat X

Na prezentaciji ovog softvera pokazane su standardna i verzija za profesionalce, a obe nude niz novih mogućnosti u kreiranju elektronskih dokumenta, korišćenja u Photoshopu ili pripremi audio i video sadržaja

Svi koji žele da unaprede svoje poslovanje tako što će svoja elektronska dokumenta, video zapise, elektoronsku poštu, prezentacije … kreirati kao interaktivne PDF profile na jednom mestu, imali su prilike da na prezentaciji u Privrednoj komori Srbije vide kako se to radi pomoću novih softvera Adobe Acrobat X. Na prezentaciji su ponuđene su verizije – Adobe Acrobat X standard, a druga verzija je profesional. U standardnoj verziji, kako je pojasnio Baris Ozcan, stručnjak i prezenter iz firme Adobe Sistems, a koji je u Beograd došao u organizaciji kompanije „Extreme“, verzija „standard“ omogućava kreiranje i razmenu PDF dokumenata i obrazaca.

-Pomoću softvera Adobe Acrobat X standard jednostavno se skeniraju dokumenta na papiru i pretvaraju se u elektronske PDF datoteke koje je moguće pretraživati , a papirni obrasci pretvoriti u PDF obrasce koji omogućavaju elektronsko popunjavanje – naglasio je Ozcan. – Datoteke se mogu urediti u jedan PDF dokument koji se može koristiti bilo gde i bilo ko. Dokumenta se mogu zaštiti, arhivirati i razmenjivati .

Uz ovu ponuđena je i verzija za profesionalnije poslove. Ona omogućava isporuku audio i video sadržaja bez obzira na kojim platformama se radi, automatizuje podatke i poboljšava timski rad. Jedna od prednosti ove verzije novog softvera je što omogućava bolji rad u foto šopu.
Ovaj softver ima široku primenu, a naročito je potreban tamo gde se kreiraju neki dokumenti ili pripremaju stranice novina, knjiga i sličnih proizvoda. Softver se može poručiti preko firme „Ekstrem“, a u zavisnosti od proizvoda koji se traže cena je od 300 do 600 dolara.

Leave a Reply