Događaji · E-servisi

Prezentacija mogućnosti virtuelizovane infrastrukture

Pred samu novu godinu u RGZ-u održana je prezentacija firme COMING iz Beograda na temu virtuelizacije klijentskog desktop okruženja, kao i mogućih disaster recovery rešenja. S obzirom da je u Republičkom geodetskom zavodu već urađena virtuelizacija servera, upravo u saradnji sa firmom COMING, stvoreni su uslovi da se pristupi i virtuelizaciji klijentskog okruženja uvođenjem tehnologije «tin» klijenata.

Upotrebom «tin» klijenata, umesto klasičnih PC računara, obezbedile bi se velike uštede na svim nivoima IKT resursa: od troškova održavanja hardvera, softvera i aplikacija, do višestrukih ušteda u memorijskom prostoru, uštede struje i drugih resursa.

Pošto je u primeni IKT tehnologija u RGZ, na serverima i storidžima u sedištu, postignut zavidan nivo integracije i digitalizacije velike količine podataka i servisa, neminovno je, pre svega iz bezbedonosnih razloga, obezbediti disaster recovery i bekap rešenje na nekoj drugoj, udaljenoj lokaciji. Na prezentaciji su pokazani vrlo uverljivi pokazatelji i dati sveobuhvatni odgovori na sva stručna pitanja prisutnih. Firma COMING je prikazala vrlo respektabilne reference na navedenim vrstama poslova, kako u Srbiji tako i šire.

Leave a Reply