Događaji

Prezentacija Oenoview servisa

U okviru projekta IGIS dana 21.01.2014. održana je prezentacija Oenoview operativnog servisa.

Oenoview operativni servis predstavlja servis namenjen manjim vinogradarima, investitorima i velikim vinarijama.

Na prezentaciji je prikazana uloga daljinske detekcije kao podrške boljem uzgajanju grožđa i proizvodnji kvalitetnijeg vina. Pored stručnjaka za daljinsku detekciju, servis zahteva i angažovanje stručnjaka za vinogradarstvo, kako bi proizvodi nastali u ovom centru bili razumljivi krajnjem korisniku. Osnovni ciljevi Oenoview operativnog servisa su pružanje stručne pomoći prilikom planiranja berbe i đubrenja vinograda.

igis

Prezentaciju je održala Veronique Lefevre, predstavnik francuskog konzorcijuma iz kompanije “Airbus DS, EADS” a prisustvovali su pored predstavnika RGZ-a i predstavnici Grupe za vinogradarstvo i vinarstvo iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na čelu sa Darkom Jakšićem.

Leave a Reply