Događaji

Prezentacija ponude MFC-a u Regionalnoj Privrednoj Komori Pančeva

U saradnji sa kompanijom Instruction Set i Regionalne Privredne Komore Pančeva, predstavnici MFC-Mikrokomerca su održali prezentaciju svoje poslovne ponude.

Pred oko 30 predstavnika regionalnih institucija i privrednih subjekata, bilo je reči o kompletnoj ponudi MFC-Mikrokomerca, sa naglaskom na najnoviju verziju našeg dokument menadžment rešenja, Spider.NET v1.7. Nakon prezentacije prisutni su pokazali zavidno interesovanje i dodatno se informisali o mogućnostima koje Spider nudi. S obzirom na posećenost i interesovanje prisutnih, MFC izražava zahvalnost organizatorima događaja – Regionalnoj Privrednoj Komori Pančeva.

Leave a Reply