Događaji

Prezentacija rešenja firme GISDATA – ‘Registar geodetskih tačaka’ i ‘Adresni registar’

25.decembra 2009. godine predstavnici firme GISDATA održali su prezentaciju za zaposlene iz RGZ-a.

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda, u organizaciji firme GISDATA, održana je prezentacija rešenja firme GISDATA koja su namenjena održavanju i distribuciji podataka tačaka geodetske osnove i adresnog registra. Rešenja su rađena za potrebe zemalja u okruženju (Crna Gora, Hrvatska i Albanija), gde su i implementirana.

Nakon uvodne reči g-dina Gorana Stepanovića, direktora GISDATE iz Beograda, prezentaciju o ‘Registru geodetskih tačaka’ održala je g-đa Ivana Banjanin, a ‘Adresni registar’ prezentovao je g-din Goran Stepanović.

U okviru WEB aplikacije ‘Registar geodetskih tačaka’ predstavljene su dve celine:

 • Aplikacija za održavanje registra, projekti, radni proces
 • Aplikacija za preuzimanje tačaka – Web Shop

sa sledećim funkcionalnostima:

 • uvid, izmena i dodavanje podataka o službama za katastar nepokretnosti;
 • uvid, izmena i dodavanje podataka o projektima
  uvid, izmena i dodavanje podataka o koordinatnim sistemima;
 • uvid, izmena i dodavanje podataka o transformacionim parametrima;
 • uvid, izmena i dodavanje podataka o položajnim i GPS tačkama;
 • uvid, izmena i dodavanje podataka o visinskim tačkama;
 • uvid, izmena i dodavanje podataka o gravimetrijskim tačkama;
 • administracija sistema (pregled i ažuriranje korisnika i šifarnika);
 • prikaz karte, narudžbina, račun, cene, administracija;
 • način izbora : atributno ili prostorno.

Kroz prezentaciju WEB aplikacija ‘Adresni registar’ poseban akcenat je stavljen na model podataka, sa mogućnošću proširenja, u zavisnosti od potreba klijenata. Osnovni entiteti modela su: ulica bez pripadajuće geometrije, geometrijski segmenti ulica, kućni brojevi, naselja, opštine, zgrade i javne površine.

Učesnici prezentacije imali su priliku da vide demonstraciju rada obe aplikacije u WEB okruženju, interfejs je jednostavan i može biti lokalizovan. Osnovne osobine su:

 • WEB aplikacije;
 • razvoj: DotNet;
 • baze podataka: Oracle ili SQL Server;
 • ArcGIS Server.

Leave a Reply