Događaji

Priprema se XIII Konferencija IS DOS: eGOVERNANCE 2009

Očekuje se da će se preko 200 predstavnika ministarstava, organa državne uprave i lokalne samouprave, menadžera i zaposlenih u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom eGovernance sistema i rešenja, okupitie u Beogradu, 6. i 7. oktobra 2009. u amfiteatru Sava Centra na skupu XIII IS DOS.

Na XIII IS DOS (Informacioni sistem državnih organa Republike Srbije) – eGovernance konferencija će se predstaviti najveći inovatori u ovoj oblasti u javnom i privatnom sektoru sa svojim zajedničkim projektima i implementiranim tehnologijama.

Ovogodišnja konferencija će uz pregled opšteg stanja u oblasti eGovernance-a, strateških dokumenata i akcionih planova dati i pregled aktivnosti i projekata u ovoj oblasti, koji su realizovani tokom prethodnog perioda u organima državne uprave i lokalne samouprave.

Sa druge strane, na Konferenciji će biti predstavljene najnovije tehnologije i rešenja najvećih sistem inegratora i specijalizovanih ICT kompanija pristutnih u Srbiji iz oblasti: hardvera, komunikacionih platformi, skladištenja podataka, ERP-a, Document management-a, smart kartica, čitača i elekrtronskih sertifikata, Data centara, zaštite podataka i drugih usluga koje su sastavni deo razvoja eGovernance-a.

U proteklih 12 godina na IS DOS konferenciji je učestvovalo preko 2000 ljudi i stvorena je mreža i koju čine: predstavnici ministarstava, organa javne uprave i lokalne samouprave (republičkih i gradskih zavoda, agencija, opština, vladinih organizacija i društvenih preduzeća), menadžeri i zaposleni u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom eGovernance sistema i rešenja, menadžeri i zaposleniu telekomunikacionom sektoru, istraživačkom i obrazovnom sektoru, kao i drugi učesnici koji doprinose procesu izgradnje eGovernance-a i mrežne infrastrukture u Srbiji.

Više informacija o Konferenciji može se pronaći na veb sajtu www.e-drustvo.org

Leave a Reply