Događaji

Projekat Umrežavanje 2012

Institut za održive zajednice (ISC) zajedno sa agencijom „Represent Communications” nastavlja sa realizacijom projekta „Umrežavanje“. Cilj projekta je dalje osposobljavanje organizacija građanskog društva za korišćenje prednosti i potencijala online komuniciranja, društvenih mreža i novih tehnologija. U okviru projekta „Umrežavanje“, 12 organizacija građanskog društva će tokom sedam meseci dobijati savetodavne usluge od strane stručnih konsultanata, koji imaju iskustvo u radu sa organizacijama građanskog društva, ali i u vođenju online projekata. Svaka od organizacija imaće na raspolaganju jednog konsultanta koji će joj kroz stručnu pomoć omogućiti da unapredi prisustvo na internetu, da ovlada novim tehnikama i alatima, da bolje osmisli promociju svoje organizacije i da uz pomoć internet alata bolje organizuje vreme i posao.

Svaka od organizacija dobiće iznos do 1.000 američkih dolara namenjenih obezbeđivanju neophodne tehničke podrške.

mrežavanje II deo je šireg programa pod nazivom ,,New World’’, koji Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi kroz Inicijativu javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI), sedmogodišnjeg programa pomoći građanskom društvu Srbije koji finansira USAID. Program „New World“ je zamišljen kao platforma preko koje organizacije građanskog društva mogu delotvornije da sprovode kampanje javnog zagovaranja, dopru do šire publike, zauzmu svoje mesto na rastućem internet tržištu Srbije, ostvare prisustvo u tradicionalnim medijima, uspostave saveze, mreže i partnerstva i direktno angažuju građane na rešavanju problema u njihovim zajednicama.

Tokom prve godine rada programa ,,New World’’, CSAI je podržala prvu SHARE konferenciju, događaj koji je u Beogradu okupio vodeće stručnjake iz celog sveta u oblasti upotrebe društvenih mreža za građanski aktivizam. Tokom četiri dana održavani su seminari, interaktivne prezentacije i radionice za više od 100 organizacija građanskog društva, koje su činile samo jedan deo od preko 2.500 učesnika. Na taj način, SHARE konferencija pomogla je u promovisanju digitalnog aktivizma, označivši početak nove ere javnog zagovaranja u Srbiji i regionu, u koju su i postojeći i novi učesnici spremni da se uključe na nove i inovativne načine.

ISC je 2011. godine pokrenuo partnerstvo sa kompanijom MTV kako bi podstakao upotrebu društvenih mreža za građanski aktivizam među mladim ljudima. Kroz kampanju „B Good”, poznate ličnosti su promovisale različite ciljeve i organizacije i motivisale mlade da ih podrže putem društvenih mreža.

U prvoj godini projekta ISC je sarađivao sa agencijom „Represent Communications“, vodećom kompanijom u oblasti razvoja i primene najsavremenijih strategija i taktika za upotrebu interneta u odnosima sa javnošću, promotivnim aktivnostima i edukaciji. Predstavnici 30 organizacija građanskog društva pohađali su 15 predavanja i četiri radionice koje su im pomogle da savladaju ključne online alate, a nakon predavanja organizacije su pripremile i, uz pomoć konsultanata agencije, realizovale online kampanje.

Tokom 2012, druge godine programa „New World” ISC je nastavio da podržava SHARE Fondaciju koja će raditi na podsticanju razvoja i upotrebe novih medija i tehnologija za promovisanje društvenih i ekonomskih promena u Srbiji i regionu, naročito onih promena koje pokreću i sprovode organizacije građanskog društva. Ova podrška ogleda se u formiranju regionalnog centra kao dela SHARE Fondacije, koji će pomoći aktivistima i organizacijama u uspostavljanju partnerstava sa stručnjacima iz različitih sektora i jačanju njihovog uticaja kroz upotrebu novih promotivnih metodologija, open source softvera, novih medija i novih tehnologija. Jedna od ovogodišnjih aktivnosti SHARE fondacije bila je organizacija druge SHARE konferencije, koja je nadmašila uspeh prošlogodišnjeg događaja u pogledu broja učesnika, govornika i značaja.

Pored toga, sa agencijom Represent Communications, ISC radi na projektu Umrežavanje II. Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva je sedmogodišnja incijativa koju finansira USAID sa 27,5 miliona dolara, s ciljem pružanja podrške srpskom građanskom društvu u jačanju sposobnosti da utiče na javne politike, kontroliše rad Vlade i sprovodi održive kampanje javnog zagovaranja u vezi sa brojnim reformskim pitanjima. Program neguje kutluru zdravog i aktivnog građanskog društva tako što se fokusira na razvoj kapaciteta ovog sektora u uspešnom zagovaranju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i nastoji da obezbedi pravno i regulatorno okruženje koje podstiče dugoročnu finansijsku i operativnu održivost organizacija građanskog društva.

Leave a Reply