qq
Događaji

Prolećni međunarodni stručni seminar studenata tehnike Evrope

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd (Board of European Students of Technology) ovog proleća po 10. put organizuje međunarodni stručni seminar koji će se baviti temom upravljanja kvalitetom i industrijskim menadžment sistemima, pod nazivom “Quantity or quality, that is the question?”. Seminar će se održati od 11. do 21. aprila  na Fakultetu organizacionih nauka, Tehnološko-Metalurškom fakultetu i Mašinskom fakultetu u Beogradu.

qq

Prilikom učešča na ovom seminaru 22 studenta sa 15 evropskih univerziteta zajedno sa svojim kolegama iz Beograda, biće u prilici da saznaju na koji način se mogu poboljšati kvalitet, vitalnost i bezbednost preduzeća, ali i kako smanjiti rizici. Takođe, evropski studenti će imati priliku da se upoznaju sa radom najuspešnijih kompanija u Srbiji. BEST kao jedna od vodećih organizacija koja širom Evrope stimuliše saradnju univerziteta, kompanija i studenata, želi da kroz ovakve događaje intenzivira razmenu znanja i kulturnih vrednosti mladih čitave Evrope.

 

Ove godine, prepoznavši interese studenata i potrebe privrede, BEST je izabrao temu integrisanih menadžment sistema kao najosetljiviju iz oblasti savremenog poslovanja kompanija. Na ovaj način Udruženje želi da pruži studentima produbljivanje znanja iz ove oblasti ali i njegovu primenu, kako u periodu svog akademskog života, tako i periodu kasnijeg, profesionalnog.

 

BEST Beograd omogućava kako domaćim, tako i inostranim studentima koji dolaze da se usavršavaju u Srbiji, razmenjujući iskustva i znanja, da steknu širi uvid u metode rada koje se sprovode na drugim fakultetima. Osnovni ciljevi seminara su :

 

  • pružanje temeljnog znanja putem predavanja eminentnih profesora Univerziteta u Beogradu, ali i vrhunskih stručnjaka iz kompanija sa kojima će studenti sarađivati;

 

  • praktičan rad kroz raznovrsne radionice, ali i primena stečenog znanja kroz posete institutima, fabrikama, muzejima i samim kompanijama;

 

  • ostvarivanje novih kontakata i poznanstava kroz timski rad na zajedničkom projektu;

 

  • upoznavanje kulture, običaja i načina života u Beogradu i Srbiji;

 

  • dobijanje sertifikata na osnovu testa provere stečenog znanja na kraju seminara od strane profesora i stručnjaka iz kompanija;

 

  • sticanje ESPB bodova, koji su priznati na većini evropskih univerziteta.

 

Generalni pokrovitelj projekta je kompanija Holcim, dok su edukativni partneri SGS, najveća svetska organizacija za kontrolu, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju, Institut za standardizaciju Srbije, kao i ERSTE banka.

Projekat je podržan od strane Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda.

Leave a Reply