Događaji

Prva Pantheon konferencija u Beogradu

U prepunoj sali hotela Holiday Inn održana je  prva Pantheon konferencija (PanCon). Tradiciju koju godinama održava u zemljama u regionu, Datalab je počeo da praktikuje i  u Srbiji. Pancon je prilika gde se partneri, korisnici  i postojeći korisnici Pantheon rešennja upoznaju sa novinama i planovima Datalaba za tržište Srbije, kao i aktivnostima kompanija iz partnerske mreže.

Period ekonomske krize, koji je za nama, doneo  je brojna odricanja, uštede i racionalniju upotrebu resurasa, a nasuprot toga velika ulaganja u dalji razvoj Pantheon programa, nove funkionalnosti i pre svega, zadovoljstvo postojećih korisnika, koje pominju kao ključ njihovoguspeha.

Novosti koje su predstavljene u uvodnom izlaganju g-dina Andreja Mertelja,  izvršnog direktora Datalaba, u fokusu su imale upravo to: razvoj funkcionalnosti u programu koje će pomoći korisnicima ovog programa da racionalnije koriste resurse, smanje troškove poslovanja, kao i da donesu prave poteze na osnovu praćenja finansijskih pokazatelja poslovanja.

Nakon uvodnog izlaganja, usledile su prezentacije partnerskih rešenja.
Svoje prezentacije održali su: Saša Tabaković (Uridium), Aleksandar Spremić (Asistent), Tijana Stojanović (ArtData), Dragana Krstec Medic (Asistent) i Zoran Damjanovic (ArtData).

Leave a Reply