Događaji

Prvi LANupdate roadshow u Srbiji

U beogradskom hotelu Holiday Inn 11. maja organizovan je LANupdate roadshow. Organizaotori ovog skupa, kompanije Lancom Systems i Advant okupile su partnere sa ovdašnjeg tržišta kako bi ih upoznali sa novostima vezanim za različita mrežna rešenja.

Sagovornici:
Jan Buis, Director International Sales, Lancom Systems GmbH
Mikica Đukanović, General Manager, ADVANT d.o.o. Beograd

Leave a Reply