Događaji

Radionica IKT asistivne tehnologije

Pozivaju se svi zainteresovani na radionicu IKT Asistivne tehnologije koju organizuje IAN Međunarodna mreža pomoći u okviru projekta Klikni ka Evropi 22. i 23. novembra u Beogradu. Biće predstavljeni primeri pozitivne prakse korišćenja različitih pomoćnih (asistivnih) IKT, hardverskih i softverskih rešenja iz EU i Srbije koja olakšavaju/omogućavaju osobama sa invaliditetom da koriste informaciono-komunikacione tehnologije, prvenstveno računare, u ličnom i profesionalnom životu, pre svega u obrazovanju i radu.

IKT asistivne tehnologije podrazumevaju hardver, softver kao i prateću kompjutersku opremu koja omogućuje jednak pristup i aktivno uključivanje svih u aktivnosti u kojima čovek koristi računare. Postoje brojni uređaji koji smanjuju ili otklanjaju barijere sa kojima se suočavaju odrasli i deca sa invaliditetom pri korišćenju računara. IKT asistivna tehnologija danas omogućava osobama sa određenim oblicima invaliditeta da koriste gotovo sve mogućnosti računara i iskažu svoje pune kapacitete.

Ova tehnologija olakšanog pristupa može se koristiti u obrazovanju kao i pri prilagođavanju radnog mesta zaposlenima sa invaliditetom. Neki od specijalizovanih hardverskih i softverskih pomagala biće demonstrirani na radionici, a učesnici će moći da ih isprobaju.

Radionica je deo projekta Klikni ka Evropi koji podržava Delegacija EU u Srbiji.

Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, javnih institucija i kompanija koji su angažovani na osmišljavanju i/ili sprovođenju programa obrazovanja i IT opismenjavanja odraslih i dece sa invaliditetom, kao programima koji imaju za cilj unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Leave a Reply