Događaji

Radionica “Technology Transfer, Technology Brokerage 2012”

Besplatna radionica pod nazivom “Technology Transfer, Technology Brokerage 2012” održaće se 28. i 29. februara 2012. na Fakultetu tehničkih nauka.

Radionica, u cijem radu ce učestvovati Kancelarija za zaštitu intelektualne svojine Srbije, baviće se pitanjima iz oblasti PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, zaštite, prenosa i komercijalizacije rezultata istraživanja. Namenjena je istraživačima, kao i svima koji rade u oblasti istraživanja, inovacija, transfera znanja, itd.

 

Registracija za učesće je obavezna, i obavlja se putem emaila na adresu [email protected].

Leave a Reply