Događaji

Rainer Walser održao predavanje o primeni DDS-CAD Electrical

Gospodin Rainer Walser održao je 14. oktobra 2010. predavanje o primeni DDS-CAD Electrical.

Predavanje je održano u Institutu Mihajlo Pupin a u organizaciji IKS, sekcija elektro projektanata. Predavanju je prisustvovao velik broj stručnjaka zaposlenih u poznatim, pretežno beogradskim, projektanstskim kućama. Posle predavanja, postavljena su brojna pitanja na koje je odgovarao predavač.

Leave a Reply