Događaji · E-servisi

Razvoj elektronskih sadržaja i zaštita kulturnog nasleđa u digitalnom dobu

Predstavnici Privredne komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti, su prisustvovali okruglom stolu na temu: Razvoj elektronskog sadržaja i zaštita kulturnog nasleđa u digitalnom dobu, koji je održan 15. januara 2010, u galeriji O3ONE.

Bio je to prvi u nizu sastanaka, koji je organizovao CRI (Centar za razvoj Interneta) , uz podršku Fonda za otvoreno društvo, a vezano za Projekat podrške integraciji Srbije u jedinstveni informacioni prostor Jugoistočne Evrope.

U uvodnom izlaganju, Slobodan Marković, predstavnik Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, je naglasio da je cilj ovog sastanka da se otvori rasprava o koordiniranom sprovođenju aktivnosti iz akcionih planova Vlade Srbije za realizaciju Agende za razvoj informacionog društva u regionu jugoistočne Evrope (eSEE Agenda+).

Na sastanku su podržane aktivnosti za razvoj online pristupa sadržajima od javnog interesa u okviru kulturnog nasleđa. To su aktivnosti na: identifikaciji postojećih baza podataka od javnog interesa u oblasti kulture, povećavanju dostupnosti digitalnih sadržaja, organizovanju foruma za bezbedan Internet, bezbednom korišćenju informaciono komunikacionih tehnologija i dr. Ukazano je na potrebu da stručna udruženja i mediji lobiraju za efikasnije sprovođenje planiranih ativnosti i da se obezbedi veće angažovanje Ministarstva za kulturu.

Leave a Reply