Događaji

Ruski ambasador u kompaniji Informatika AD

Njegova Ekselencija Izvanredni i opunomoćeni ambasador Ruske Federacije u Repulici Srbiji Aleksandar Konuzin je 22. septembra 2009. godine posetio Informatiku a.d.

Ovo je bio još jedan u nizu koraka saradnje Informatike sa Rusijom. Tokom prijateljskog razgovora su ambasadoru Rusije predstavljeni pravci delatnosti Informatike a.d., zastupljenost Informatikinih tehnologija na ruskom tržištu, kako Informatika rešava posledice svetske ekonomske krize, kao i strateški ciljevi ove firme.

Ukazano je i na povezivanje Informatike a.d. sa JP Srbijagas, a time i na integraciju sa ruskim Gaspromom, što će pospešiti plasiranje mogućnosti Informatike u automatizaciji gasovoda i skladištenju gasa. U poseti Informatici a.d. ambasadora Konuzina pratila je ataše Ruske ambasade u Beogradu Svetlana Ševčenko.

Leave a Reply