Događaji

Saga i IBM FileNet Document Management System

Saga je u saradnji sa IBM-om u utorak, 28. aprila 2009. u Hyattu održala prezentaciju o FileNet rešenjima tj. o sistemu za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima.

Prisutnima su se obratili stručnjaci upravljanja sadržajem u velikim preduzećima. Posle uvodnog pozdrava predstavnika Sage i IBM-a, gostima se obratio Frederik Soendergaar-Jensen, direktor prodaje za upravljanje sadržajem u velikim preduzećima u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Bliskom istoku i Africi.

On je izneo prednosti IBM-ovog FileNeta, vodećeg dokumentacionog sistema u svetu. Sledila je Snežana Ivanović, FileNet program menadžer iz Sage, sa pričom o izazovima koji su stavljeni pred dokumentacioni sistem i rešenja kojima je FileNet uspešno prevazišao očekivanja svojih klijenata. Poslednje predavanje je imala Danijela Strmac, na temu primene FileNet rešenja. Skup je završen panel diskusijom o motivaciji za uvođenje i ključnim prednostima FileNeta.

Zaključeno je da FileNet pruža efikasnu klasifikaciju dokumenata, jer se prilikom implementacije sistema definišu svi tipovi dokumenata koji učestvuju u poslovnim procesima. Takođe, optimizacijom poslovnih procesa pomoću BPM (Business Process Manager) modula za definisanje poslovnih procesa sprečavaju se i najmanje ljudske greške jer sistem kontroliše svaki korak, a FileNet BPM modeler omogućava definisanje i praćenje najkompleksnijih poslovnih procesa.

FileNet je osnovan 1982, a IBM ga je kupio 2006. Za 1,6 milijardi dolara i integrisao u svoj sistem. FileNet je pionir i neprikosnoveni lider u oblasti dokumentacionih sistema već više od 20 godina. Vodeći je po udelu na tržištu, po listi referenci (60 od vodećih 100 „Fortune“ kompanija koristi IBM FileNet kao kompanijski standard), po iskustvu u implementaciji u različitim industrijama (telco, finansije, naftna industrija, javni sektor, javna preduzeća…), po stabilnoj finansijskoj poziciji i po viziji budućeg razvoja. Saga je jedini partner IBM FileNet softvera u našem regionu.

Leave a Reply