Događaji

Saga na otvaranju YU Info 2010 konferencije

Konferencija YU Info, koja se po 16. put početkom marta održava na Kopaoniku, je i ove godine okupila veliki broj poslovnih ljudi iz informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kroz više formalnih i neformalnih druženja oni će čuti primere iz prakse i razmeniti iskustva u nekoliko programskih oblasti koje su podeljene u zasebne celine: e-Društvo, informacioni sistemi, razvoj softvera, veštačka inteligencija, računarske mreže i telekomunikacije, sistemi i inženjering, primenjena informatika i zaštita podataka sa pravnim aspektima.

Na kraju prvog dana, preduzeće Saga je imalo prezentaciju na temu IP telefonije koju je instalirala u Elektroprivredu Srbije, koristeći tehnologiju Cisco mega klastera. Predavanje su održale Jelena Bukelić, pomoćnik direktora sektora za telekomunikacije i Bojana Pavlica, inženjer iz Saginog odeljenja za enterprise rešenja. Saga je počevši od dizajna i konfiguracije, zamenila staru analognu telefonsku mrežu novom – napravila IP infrastrukturu i implementirala VoIP u mreži koja je potpuno redundantna, ima dostupnost „pet devetki“ i komunikacija je uvek moguća makar preko jednog kanala. Na svim važnim lokacijama nalaze se serveri povezani u jedan klaster koji obrađuju pozive. To je zahtevalo izgradnju mega klastera od 18 servera, koji je prvi put implementiran u svetu, radi obrade podataka u celoj mreži sistema koja je sa tendencijom rasta, a za sada pokriva 24 lokacije. Network Management System rešenje upravlja mrežom koja sadrži data i audio servis sa različitim specifičnim funkcionalnostima i nadgleda ceo sistem od preko 1.500 IP telefona. Novi telefonski sistem Elektroprivrede Srbije može da izdrži opterećenje od 60.000 poziva na sat.

U programski odbor YU Infa su ove godine uključeni i stručnjaci iz susednih zemalja, čime je konferencija dobila regionalnu dimenziju, a prvi put su u posebnom segmentu studenti dobili priliku da izlože svoje radove.

Leave a Reply