Događaji

Saga partner desete Cisco Expo konferencije

Saga će na Cisco Expo 2010 konferenciji 8. decembra održati prezentaciju o aplikativnim rešenjima, kao nadogradnji Cisco IP telefonskog sistema. Rešenja koja će biti prezentovana funkcionalno zaokružuju Cisco sistem Objedinjenih komunikacija i pružaju nadogradnju osnovnih proizvoda po meri korisnika. Paket aplikativnih rešenja sastoji se od programa za tarifiranje, snimanje poziva, proširenje Extension Mobility funkcije i aplikacije za korisničku kontrolu poziva.

Prezentacija izdvaja najvažnije funkcionalnosti, motive kojima se vodio razvojni tim Sage prilikom unapre-đenja, kao i komparativne prednosti u odnosu na konkurentne proizvode, sa kojima su se inženjeri Sage dosada susreli i implementirali. U okviru predavanja biće reči i o Cisco tehnologijama koja omogućuju implementaciju ovih rešenja, a funkcionalnosti su razvijene na osnovu iskustava u radu sa različitim profili-ma korisnika na tržištu Srbije. Predavanje će održati Viktor Varga, viši sistem inženjer Sektora za telekomunikacije.

Saga je Cisco Gold partner, sa najvećim brojem sertifikovanih inženjera u Srbiji. Na globalnoj Cisco konferenciji, održanoj u Bostonu 2009. godine, među 60.000 partnera, dobila je nagradu za najinovativnije pre-duzeće (Solution Innovation Partner of the Year).

Leave a Reply