inspiration
Događaji · E-servisi

Sastanak u okviru INSPIRATION projekta

12.03.2013. godine, u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda održan je sastanak u okviru INSPIRATION projekta.

Osnovni cilj INSPIRATION projekta – Infrastruktura prostornih podataka u zemljama Zapadnog Balkana, je promocija infrastrukture prostornih podataka (SDI) i koordinacija daljeg razvoja infrastrukture u zemljama Zapadnog Balkana. Projekat je fokusiran na 3 osnovne aktivnosti – analiza institucionalnog i pravnog okvira, izgradnja kapaciteta i transfer znanja i podizanje svesti i komunikacija.

inspiration

Sastanku su prisustvovali eksperti iz INSPIRATION projekta i zaposleni iz Republičkog geodetskog zavoda koji su angažovani na pojedinim projektivnim aktivnostima.

Sastanak je održan u skladu sa sledećim dnevnim redom:

  • Uvodni deo/svrha sastanka
  • Struktura i metodologija za izradu nacionalnog izveštaja za Republiku Srbiju
  • Podrška merama za podizanje svesti (izrada brošure)

Najvažniji deo sastanka bio je fokusiran na aktivnostima vezanim za izradu nacionalnog izveštaja za Republiku Srbiju, koji će pored ostalog sadržati preporuke za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira, odnosno aktivnostima vezanim za izradu brošure, koja ima za cilj upoznavanje šire javnosti u Republici Srbiji sa infrastrukturom prostornih podataka.

Takođe je bilo o reči i o predstojećoj Regionalnoj konferenciji o katastru i SDI i nacionalnoj radionici u okviru INSPIRATION projekta, koje će se održati u Beogradu, u junu 2013. godine.

Nakon održane diskusije bliže su definisani zadaci eksperata i zaposlenih iz Republičkog geodetskog zavoda vezano za navedene aktivnosti.

Leave a Reply