Događaji

Savetovanja “ZITEH 2010” – zloupotrebe informacionih tehnologija i njihova prevencija

Strukovno Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT VEŠTAK održalo je 25. novembra 2009. sednicu Izvršnog odbora, u Privrednoj komori Beogada.

Na sastanku je razmatrana potreba praćenja stanja u IT bezbednosti, kreiranje mera prevencije i sistema zaštite, kao i organizacije edukacije radi delovanja i aktivnog odnosa prema “CYBER CRIME” problemima, koji mogu drastično da pogode privredu, državu i građane. Izvršni odbor IT VEŠTAK prihvatio je dogovor sa Univerzitetom SINGIDUNUM o organizaciji savetovanja “ZITEH 2010” – zloupotrebe informacionih tehnologija i prevencija, u martu 04. i 05. 2010. godine. Na sednici su donete odluke o izboru Organizacionog odbora i Programskog odbora savetovanja i izabrani predsednici.

Veoma važnom pitanju obezbeđivanja finansijskih sredstava i ostalih uslova za održavanje savetovanja “ZITEH 2010” posvećena je posebna pažnja. U decembru 2009. će se utvrditi plan i nosioci i učesnici svih aktivnosti. Značajno angažovanje i saradnju u organizaciji prihvaćeno je da pruži Privredna komora Beograda, osim drugih institucija i IKT firmi. Pokrovitelji treba da budu Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstvo nauke i Ministarstvo pravde.

Leave a Reply