Događaji

Savetovanje o arhiviranju „Arhivska teorija i praksa – da li je budućnost stigla“

Međunarodno arhivsko savetovanje “Arhivska teorija i praksa – da li je budućnost stigla” održano je 6. i 7. decembra 2012. godine, na Andrevlju, na Fruškoj Gori. Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, u organizaciji Društva arhivskih radnika Vojvodine, Arhiva Vojvodine i Istorijskog arhiva Grada Novog Sada.

Na savetovanju su razmatrane dve veoma aktuelne teme koje su vodila 30 predstavnika različitih organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Mađarske:

  1. Zaštita arhivske građe u nastajanju – izazovi XXI veka (sa aspekta elektronskog poslovanja)
    1. Elektronsko kancelarijsko poslovanje
    2. Dostupnost arhivske građe u svetlu novih tehnologija
    3. Arhivi i zaštita podataka
  2. Digitalizacija ili mikrofilmovanje?
    1. Arhivi i arhivska građa na Web-u

Prvog dana međunarodnog arhivskog savetovanja, Dijana Koviljac, Viši poslovni analitičar u kompaniji Smart d.o.o. iz Novog Sada, predstavila je kompanijsko rešenje Smart Elupis – upravnu pisarnicu namenjenu organima državne uprave i organizacijama koje vrše javna ovlašćenja.

Smart Elupis rešenje omogućava potpunu kontrolu toka dokumenata tako što se digitalizovana dokumenta prate od momenta prijema do momenta zatvaranja predmeta i smeštanja kompletne dokumentacije u arhivu. Ovo korisno rešenje predstavlja kompletni Record Management System jedne organizacije sa pojednostavljenom kontrolom i omogućavanjem uvida/transparentnosti unutar same organizacije, upravo kao i spoljnim klijentima. Više o Smart Elupis rešenju pogledajte na zvaničnom kompanijskom sajtu.Izvor fotografija: www.arhivvojvodine.org.rs

Leave a Reply