Događaji

Savremene informacione tehnologije kao podrška odlučivanju

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda u saradnji sa Perftech održali su seminar sa temom “Savremene informacione tehnologije kao podrška odlučivanju – Merenje performansi na nivou kompanije“. Na seminaru je prezentovan Perftech.Tomas, integralno CPM (Collaborative Performance Management) rešenje, pomoću koga je menadžment kompanije u mogućnosti da postigne svoje strateške ciljeve, kao i da optimizuje prihode i rashode u funkciji povećanja dobiti.

Posebno su prezentovani moduli ovog sistema: Balanced Scorecard (kao alat strateškog planiranja i upravljanja), Menadžerski informacioni sistem (kao alat operativnog upravljanja), Poslovni plan (kao alat poslovnog planiranja), Procesi (kao alat upravljanja poslovnim procesima) i ostali moduli Perftech.Tomas sistema.

Leave a Reply