Događaji

SEE Digi. TV Trst 2012.

Predstavnici JP ,,Emisiona tehnika i veze” prisustvovali su prvoj transnacionalnoj konferenciji o digitalnom TV emitovanju zemalja jugoistočne Evrope održanoj u Trstu 19 – 20. aprila 2012. godine. Skupu su prisustvovali predstavnici regulatornih agencija Italije, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Slovenije i Srbije, predstavnici mrežnih operatora iz Hrvatske i Srbije, predstavnici proizvođača DVB-T2 uređaja iz Francuske i Slovenije, kao i predstavnici Međunarodne unije emitera (EBU)i Međunarodne telekomunikacione unije.

Konferencija održana u okviru projekta SEE Digi.TVimala je za cilj upoznavanje sa rezultatima i načinima ubrzavanja i harmonizacije procesa prelaska na digitalno TV emitovanje i stvaranja pravnih i tehničkih uslova. Istaknuto je da sve veći broj zemalja ide u proces prelaska na DVB-T2 tehnologiju (zapadna Evropa, Rusija, Afrika), što pruža velike mogućnosti za efikasnije korišćenje frekventnog spektra i preraspodelu telekomunikacionih servisa.Naglašeno je da posebnu pažnju treba obratiti na pravovremeno obaveštavanje o svim detaljima prelaska, kao i na pravovremeno snabdevanje tržišta odgovarajućim prijemnicima.

Leave a Reply