Događaji

Seminar BioSense09 i bežične senzorske mreže

U okviru FP7 projekta AgroSense Fakulteta tehničkih nauka, 14. i 15. oktobra u svečanoj sali FTN-a sa početkom u 10.00 časova, održaće se međunarodni seminar BioSense09.
BioSense09 – prvi međunarodni seminar posvećen senzorskim tehnologijama za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu životne sredine, na kom će istraživači i specijalisti prezentovati izazove i rešenja iz oblasti dizajna, razvoja i evaluacije različitih metoda za monitoring bio-sistema, sa posebnim fokusom na praktične aspekte.

Teme seminara su:

Bežične senzorske mreže
Energetski efikasni i skalabilni algoritimi; Distribuirano mrežno kodovanje, Kooperativne telekomunikacije i nove tehnike; Fuzija, agregacija i postojanost podataka; Robusni i efikasni algortimi za prikupljanje podataka; Protokoli MAC, mrežnog, transportnog i aplikacionog nivoa, lokalizacija u bežičnim senzorskim mrežama; Hardverske i softverske platforme, operativni sistemi za bežične senzorske mreže; simulacioni alati; Aplikacije i iskustva; Izvori energije za bežične senzorske mreže i prikupljanje energije iz okruženja; Korisnički sistemi za prikaz podataka i softversku podršku.

Daljinsko prikupljanje podataka
Bespilotne letelice; Optički, multispektralni i hiperspektralni senzori; Geografski informacioni sistem; SAR tehnologija za osmatranje Zemlje; Mikrotalasno i terahercno snimanje; Tehnike obrade slike; Klasifikacija i tehnike za ekstrakciju podataka; Osmatranje i reagovanje na prirodne nepogode; Aplikacije i iskustva.

Senzori
Senzori za preciznu poljoprivredu; Senzori za monitoring životne sredine,; Senzori za šumarstvo; Senzori malog utroška snage; Terahercni senzori; Senzorski interfejsi i integracija senzora; Dizajn senzorskih sistema; Aplikacije i iskustva.

Više detalja i program seminara dostupni su na adresi www.agrosense.org.

Leave a Reply