Događaji

Seminar “Cloud Computing” na INFOFESTU 2009

Juče je u salonu hotela Mogren održan poseban seminar na temu „Cloud Computing“.

Radi se o, kod nas, još nedovoljno razumljivom konceptu optimizacije informatičkih resursa. Cloud Computing je dinamička informatička infrastruktura u kojoj se potrebni resursi, na bezbjedan način, stavljaju na raspolaganje korisniku preko Intranet ili Internet mreže.

Korisnik ne treba da ima posebna znanja o infrastrukturi odnosno tehnologiji koja čini “oblak” koji ga podržava. Dakle, korisnik ima mogućnost da, rentiranjem resursa od provajdera Cloud Computing-a (plaćajućući samo za period stvarnog korišćenja), izbegne kapitalne troškove, bez umanjenja funkcionalnosti.

Nosilac seminara bila je kompanija e-Smart Systems čiji su stručnjaci, pored razjašnjenja koncepta Cloud Computing-a, govorili i o stepenu njegove primjenjivosti u našim uslovima.

Leave a Reply