Događaji

Seminar “Elektrotehnika u medicini 2010”

Fakultet tehničkih nauka organizuje od 18. do 20. marta 2010, u Svečanoj sali FTN-a seminar „ELEKTROTEHNIKA U MEDICINI 2010

Seminar je nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem. Organizatori seminara su:

• Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i
• Društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Srbije

Značaj seminara je istaknut zbog toga što je biomedicinsko inženjerstvo stavljeno kao prvi prioritet naučno-istraživačkog rada u Srbiji, i kao jedan od najvećih prioriteta naučno-istraživačkog rada u EU.Posebno je istaknuta uloga Univerziteta u Novom Sadu i pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine.

Program seminara obuhvata oblasti:

• Medicinski uređaji i sistemi
• Metrologija
• Jonizujuća i nejonizujuća zračenja
• Obrada medicinskih signala
• Medicinska oprema i obezbeđenje kvalitet
• Obrazovanje i elektrotehnika u medicini

Programski odbor seminara čine: prof. dr Vesna Spasić-Jokić (predsednik), prof. dr Nikola Jorgovanović, prof. dr. Marko Erak, Mirjana Trobok, Ljubica Župunski, Božo Ćalasan

Organizacioni odbor seminara čine: mr Platon Sovilj (predsednik), Nataša Mijić, Nemanja Gazivoda, Željko Beljić , Jan Kadanec, Duško Davidović, Danka Antić , Branislava Tomić, Akoš Pinter, Dragan Okuka

Leave a Reply