Događaji

Seminar “Logička kontrola pristupa RFID karticom”

Špica Centar je juče organizovala poludnevni besplatni seminar na temu: ” LOGIČKA KONTROLA PRISTUPA RFID KARTICOM ” Praktična primena logičke kontole pristupa HID NaviGO rešenjem i zaštita podataka. Seminar je bio namenjen kompanijama koje imaju potrebu za visokim nivoom zaštite podataka na svojim računarima, kompanijama koje žele da prošire mogućnosti primene postojećih RFID kartica za evidenciju radnog vremena i IT stručnjacima zainteresovanim za najnovije tendencije u logičkoj kontroli pristupa.

NaviGO je softversko rešenje, razvijeno od strane HID Global, koje pojednostavljuje primenu jake autentifikacije i upravlja životnim ciklusom jakih korisničkih autentifikacionih akreditiva. Donosi novi nivo udobnosti i ekonomičnosti za organizacije koje imaju potrebu da unaprede svoju IT sigurnost i upravljanje rizicima uz korišćenje dva faktora za autentifikaciju logičkog pristupa svojoj mreži. NaviGo softversko rešenje radi ruku pod ruku sa Windows operativnim sistemom kao sistem za upravljanje akreditivima i pojednostavlja raspoređivanje jakih (dva faktora) autentifikacija.

Leave a Reply