Događaji · E-servisi

Seminar o pravnom okviru EU iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je u saradnji sa Evropskom komisijom organizovalo “Seminar o pravnom okviru EU iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija (ICT)” koji se održao 28.01. i 29.01.2010. godine u Hotelu Moskva.

Seminar je otvorila g-đa Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo.

Seminarom je predsedavao g-din Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informaciono društvo, a predavači su bili predstavnici nadležnih tela za informaciono društvo zemalja EU: g-đa Lina Rainiene – Direktor za opšte poslove, Regulatorna agencija za komunikacije Republike Litvanije, dr. Dieter Staudacher, viši savetnik, Regulatorno telo za radiodifuziju i telekomunikacije Republike Austrije, g-din Ronald Strehar, viši pravni saradnik, odeljenje za informatičko društvo, Ministarstva finansija Republike Slovačke, dr. Jan Vannieuwenhuyse visoki inženjer, Institut za poštanske usluge i telekomunikacije Republike Belgije, dr. Csizer Gabor – kabinet premijera, Odeljenje za komunikacije, g-din Jose Luis Sanchez – načelnik inspektorata – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Španije, g-din Cristobal Guzman Lopez – glavni savetnik Kabineta, Generalni direktorat za informaciono društvo pri Ministarstvu industrije, turizma i trgovine Republike Španije, g-din Reijo Arnio , Zaštitnik građana za zaštitu podataka Republike Finske. Učesnici seminara su pored članova posebne radne grupe za dalji razvoj e – uprave, koja je osnovana 2008. godine u sklopu Ministarstva, bili i predstavnici drugih ministarstava i državnih organa.

Cilj seminara je bio da se posebnoj radnoj grupi za razvoj e – uprave pruže nova znanja i iskustva koja će olakšati usklađivanje i sprovođenje zakona, odnosno da se napravi odgovarajući zakonodavni okvir u informacionom društvu koji je od velikog značaja za dalje Evropske integracije u Republici Srbiji.

U okviru seminara je ostvarena značajna saradnja i postignut visok nivo interakcije između učesnika i predavača, a naročito kroz diskusije u okviru tema “Pravni sistem EU”, “Odnos između EU i nacionalnog pravnog sistema sa fokusom na sredstvima za harmonizaciju zakonskih akata u oblasti informacionog društva”, “Politika EU odlučivanja u sektoru elektronskih komunikacija i transponovanje u nacionalno zakonodavstvo, funkcionisanje”, “Implementacija EU politika i strategija u informaciono društvo”, “Politika EU i strategije u informacionom društvu ”.

Ministarstvo intenzivno radi na uspešnom razvijanju e–Uprave u Srbiji o čemu govori i organizacija ovog seminara ali i podrška koju pruža posebnoj radnoj grupi za razvoj e-uprave čiji je zadatak, između ostalih, proces pripreme, izrade i implementacije strategije, zakonskih propisa, standarda, planova, programa, projekata i softverskih rešenja relevantnih za razvoj elektronske uprave, uz pomoć i primenu relevantnih iskustva zemalja članica EU iz te oblasti, koja su im preneta u okviru ovog seminara.

Leave a Reply