Događaji

Seminar posvećen reciklaži Ink kertridža i toner kaseta

U subotu 24. septembra 2011. u saradnji sa svojim principalima firmama OCP iz Bochuma, Nemačka (www.cp.de) i UNINET iz SAD (www.uninetimaging.com) , u beogradskom hotelu REX (Sarajevska 67), firma Smile Ink organizuje seminar posvećen reciklaži Ink kertridža i toner kaseta.

Za seminar je prijavljenih dvadesetak učesnika, a posebna pažnja na seminaru biće posvećena aktuelnosti teme zaštite životne sredine putem recikliranja istrošenih kertridza i toner kaseta.

Leave a Reply