Događaji

Šesta konferencija FEFA

Povodom Dana Evrope, sredinom maja je održana šesta konferencija Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) na temu Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu EU. Konferencija je održana uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije i Centra za promociju nauke Republike Srbije. Konferenciju su svečano otvorili doc. dr Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, ambasadorka Danske u Srbiji Mete Kjuel Nilsen, ambasador EU u Srbiji, Vensan Dežer i prof. dr Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA.

Dežer je istakao da za podsticanje inovacija Srbija ulaže 0,3% bruto domaćeg proizvoda, dok je optimalno oko 3%. Takođe je rekao da: “su investicije bitne za unapređenje konkurentnosti preduzeća i za izlazak iz ekonomske krize, ali i kao odgovor na brojne izazove – suočavanje sa klimatskim promenama, smanjenje troškova energetike, obezbeđenje hrane za sve građane”. Kao druge elemente potrebne za razvoj inovacija, Dežer je naveo poboljšanje privredne klime, a posebno izdavanje dozvola i smanjenje birokratije, kao i usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta.

Profesor FEFA, Goran Pitić je rekao da će Srbija morati da se pozabavi sa dva velika problema – starenje stanovništva i velika nezaposlenost mladih. Istakao je da i bez adekvatne podrške, biće i dalje sve veći odliv mozgova iz Srbije.

O inovacijama i preduzetništvu kao alatima za uspeh na tržištu u EU, govorili su strani i domaći stručnjaci. O politici inovacija u Srbiji, u prvom panelu govorili su prof. dr Ana Trbović (direktorka Centra za evropske integracije i javnu upravu FEFA), Lu Brefor (šef kancelarije Svetske banke u Srbiji), mr Aleksandra Drecun (dirketorka Centra za promociju nauke), dr Jurgen Henke (direktor projekta EU za unapređenje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji), dr Ljiljana Kundaković (direktorka Fonda za inovacionu delatnost) i prof. dr Viktor Nedović (Ministarstvo za prosvetu i nauku).

U drugom panelu se diskutovalo o razvoju sistema obrazovanja i stvaranju poslovnog okruženja za podsticanje preduzetništva i inovacija u Srbiji. Govorili su prof. dr Mihailo Crnobrnja (dekan FEFA), mr Gordana Danilović-Grković (direktorka Poslovno-tehnološkog inkubatora Beograd), Veljko Janjić (direktor Beksel consalting), Džozef Lauter (direktor Projekta USAID sa bolje uslove poslovanja u Srbiji, prof. dr Jelena Borocki (Evropska mreža preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu) i mr Svetlana Kisić (predsednica upravnog odbora “Dostignuća Mladih” u Srbiji).

Temu trećeg panela, razvoj kreativnih industrija u Srbiji otvorio je prof. dr Nebojša Savić (FEFA), a govorili su Jovan Jelovac (predsedavajući Beogradske nedelje dizajna), Nikola Matić (predsednik Upravnog odbora Udruženja inženjera konsultanata Srbije), prof. dr Nada Popović-Perišić (dekanka Fakulteta za medije i komunikacije) i mr Vladan Živanović (SAGA).

Prisutnima, među kojima su bili i predstavnici kompanije Smart d.o.o. iz Novog Sada, su predstavljeni planirani pravci razvoja EU kao i alati koji su neophodni za uspeh na tržištu Evropske unije.

Leave a Reply