siemens
Događaji

Siemens d.o.o. Beograd na sajmu zapošljavanja i obrazovanja u Kragujevcu

U okviru svoje kampanje da promoviše i stimuliše obrazovanje i obuku mladih ljudi kompanija Siemens d.o.o. Beograd posetila je regionalni Sajam zapošljavanja i obrazovanja u Kragujevcu i podržala Politehničku školu iz Kragujevca sa kojom ima dugogodišnju saradnju.

Regionalni sajam zapošljavanja koji se održao 18. i 19. aprila u prostorijama Šumadija sajma, okupio je škole i fakultete, kao i pedesetak poslodavaca iz Šumadije.

siemens

Predstavljeni su obrazovni profili i potrebe tržišta rada, promovisani programi za prekvalifikacije i politika aktivnog zapošljavanja, kao i obrazovne ustanove – osnovne i srednje škole, više škole i fakulteti.

Leave a Reply