Događaji

Siemens Dan u Novom Sadu

U okviru svoje kampanje „Energetska efikasnost i briga o životnoj sredini”, kompanija Siemens d.o.o. Beograd organizovala je danas, 16. juna 2009. godine u Novom Sadu Siemens Dan i tom prilikom predstavila konkretne predloge i rešenja za energetsku efikasnost u oblasti industrije i energetike.

Sa ciljem da u vreme poteškoća izazvanih globalnom ekonomskom krizom pomogne domaćoj privredi da unapredi svoje poslovanje i istovremeno smanji operativne troškove, kao i troškove u proizvodnji, kompanija Siemens d.o.o. Beograd je u saradnji sa gradom Novi Sad održala prezentaciju namenjenu javnim i privatnim kompanijama koje posluju na teritoriji tog grada, kao što su: Naftna Industrija Srbija, Panonske Termoelektrane, Južna Bačka, Elektrovojvodina, Viscofan, Heineken Group, Carlsberg, Carnex, Ball Packaiging Europe i druge.

Skup je otvorio gradonačelnik grada Novog Sada gdin. Igor Pavličić i generalni direktor kompanije Siemens d.o.o. Beograd, gdin Tihomir Rajlić. Ispred Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije prisutnima se obratio i dr Dimitrije Lilić.

Primena koncepta energetske efikasnosti može biti jedan od glavnih rešenja za efikasnije i bezbolnije prevazilaženje negativnih efekata prouzrokovanih ekonomskom krizom, a suština ovog koncepta je ušteda i smanjenje troškova upotrebom Siemens-ovih rešenja čiji su rezultati u kratkom roku vidljivi.

Šta nudi Siemens?

Verovatno nijedna firma na svetu svojim klijentima ne može ponuditi tako raznovrstan portfolio ekonomičnih tehnologija zasnovanih na zaštiti životne sredine. Neki od primera su:

Veća efikasnost omogućava manju potrošnju goriva i smanjenu emisiju zagađivača. Siemens-ove elektrane sa kombinovanim ciklusom rada će uskoro ostvarivati stepen efikasnosti u proizvodnji energije od preko 60 procenata. Kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije moguće je ostvariti stepen efikasnosti od čak preko 90 procenata. Kroz projekte modernizacije prilagođene potrebama moguće je u potpunosti renovirati starije objekte.
Instalirano je preko 6.400 Siemens-ovih turbina na pogon vetra, maksimalnog kapaciteta od preko 5.700 MW, koje godišnje smanjuju emisiju CO2 za 8 miliona tona.
Zahvaljujući Siemens-ovoj tehnologiji prenosa jednosmerne struje visokog napona (HVDC), električna energija se može prenositi na udaljenosti do 2.000 km uz minimalne gubitke.
Pogoni sa promenljivom brzinom i pretvaračima frekvencije smanjujuju potrošnju energije koju koriste pumpe i ventilatori i do 60 procenata.

U poređenju sa konvencionalnim procedurama, Siemens-ova Corex tehnologija omogućava smanjenje emisije CO2 i sumpor-dioksida koji nastaju u proizvodnji čelika za 30, odnosno 97 procenata.

Svojim specijalnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u proizvodnji papira, Siemens pomaže u smanjivanju zagađenja životne sredine otpadnim vodama. Biogasovi koji nastaju prilikom ove vrste proizvodnje koriste se za proizvodnju električne energije, čime se smanjuje emisija CO2 koji ispuštaju ova postrojenja.

Dosledna primena lakih konstrukcija i korišćenje energije kočenja omogućavaju podzemnim železnicama, poput metroa u Oslu, 30 procenata manju potrošnju energije od konvencionalnih podzemnih železnica.

Optimizacijom sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, Siemens povećava efikasnost u korišćenju električne energije u zgradama i smanjuje emisiju gasova koji dovode do efekta staklene bašte. Siemens je modernizovao 6.500 objekata širom sveta, smanjivši emisiju CO2 za 2,4 miliona tona, uz uštedu od 1 milijarde evra.

Pored toga, Siemens je dizajnirao i energetski efikasna rešenja za svoje kupce, npr. u domenu osvetljenja, koja ne ugrožavaju životnu sredinu. LED sijalice koriste 80 procenata manje električne energije i traju 50 puta duže od običnih sijalica. U poređenju sa modelima iz 1993. godine, naše mašine za pranje veša danas koriste 35 procenata manje električne energije i 46 procenata manje vode.
Siemens je u jedinstvenoj poziciji da svojim kupcima ponudi energetski efikasnije proizvode, rešenja i ekološke tehnologije u celokupnom vrednosnom nizu, odnosno od proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, do električnih uređaja i usluga koje omogućavaju uštedu energije, uz sve veću primenu najnovijih informacionih tehnologija i rešenja za upravljanje energijom.

Siemens namerava da se naročito koncentriše na razvoj u oblasti održivih tehnologija, pomoću kojih će kompanija svojim klijentima omogućiti da posao obavljaju ekonomično i u skladu sa ekološkim princima. Upravo zbog toga, Siemens je sebi postavio za cilj proširivanje svog portfolija za zaštitu životne sredine, kako bi poboljšao kvalitet života širom sveta.

Leave a Reply