Događaji

Siemens Dan u Subotici

U okviru svoje kampanje „Energetska efikasnost i briga o životnoj sredini”, kompanija Siemens d.o.o. Beograd održala je u četvrtak, 24. septembar 2009. godine u Velikoj većnici Grada Subotice prezentaciju namenjenu svim javnim i privatnim kompanijama koje posluju na toj opštini.

Sa ciljem da u ovo vreme poteškoća izazvanih globalnom ekonomskom krizom pomogne domaćoj privredi da unapredi svoje poslovanje, a istovremeno i smanji operativne troškove poslovanja, kao i troškove u proizvodnji, kompanija Siemens je u saradnji sa Gradom Suboticom organizovala Siemens Dan na kojem su bili predstavljeni konkretni predlozi i rešenja u oblasti energetike i industrije. Skup je otvorio gradonačelnik, gdin. Saša Vučinić i generalni direktor kompanije Siemens d.o.o. Beograd, gdin Tihomir Rajlić. Gdin Dušan Muškatirović, direktor sektora Energetika u kompaniji Siemens d.o.o. Beograd, je predstavio Siemens-ov portfolio i rešenja za energetsku efikasnost i očuvanje životne sredine.

Primena koncepta energetske efikasnosti može biti jedan od glavnih rešenja za efikasnije i bezbolnije prevazilaženje negativnih efekata prouzrokovanih ekonomskom krizom, a suština ovog koncepta je ušteda i smanjenje troškova upotrebom Siemens-ovih rešenja čiji su rezultati u kratkom roku vidljivi.

Poseban akcenat stavljen je na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i deo Siemens grupacije, kompaniju Loher Elektro Subotica d.o.o. koja se ubraja u najveće serijske proizvođače generatora za vetroelektrane na svetu. Gotovo celokupan asortiman „Lohera” trenutno ide u izvoz, jer je u Srbiji za sada ideja razvoja elektrana na vetar tek u povoju. Ipak, u najavi je da će država uskoro početi subvencionisati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, pa je sigurno da će subotička kompanija još više učvrstiti svoje pozicije na tržištu. „Loher” je jedan od najpozitivnijih primera stranih ulaganja u našoj zemlji što potvrđuje činjenica da je „Loher” najveći regionalni izvoznik u Vojvodini i među prvih deset u Srbiji.

Šta nudi Siemens?

Verovatno nijedna firma na svetu svojim klijentima ne može ponuditi tako raznovrstan portfolio ekonomičnih tehnologija zasnovanih na zaštiti životne sredine. Neki od primera su:

Veća efikasnost omogućava manju potrošnju goriva i smanjenu emisiju zagađivača. Siemens-ove elektrane sa kombinovanim ciklusom rada će uskoro ostvarivati stepen efikasnosti u proizvodnji energije od preko 60 procenata. Kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije moguće je ostvariti stepen efikasnosti od čak preko 90 procenata. Kroz projekte modernizacije prilagođene potrebama moguće je u potpunosti renovirati starije objekte.

Instalirano je preko 6.400 Siemens-ovih turbina na pogon vetra, maksimalnog kapaciteta od preko 5.700 MW, koje godišnje smanjuju emisiju CO2 za 8 miliona tona.

Zahvaljujući Siemens-ovoj tehnologiji prenosa jednosmerne struje visokog napona (HVDC), električna energija se može prenositi na udaljenosti do 2.000 km uz minimalne gubitke.
Pogoni sa promenljivom brzinom i pretvaračima frekvencije smanjujuju potrošnju energije koju koriste pumpe i ventilatori i do 60 procenata.

U poređenju sa konvencionalnim procedurama, Siemens-ova Corex tehnologija omogućava smanjenje emisije CO2 i sumpor-dioksida koji nastaju u proizvodnji čelika za 30, odnosno 97 procenata.

Svojim specijalnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u proizvodnji papira, Siemens pomaže u smanjivanju zagađenja životne sredine otpadnim vodama. Biogasovi koji nastaju prilikom ove vrste proizvodnje koriste se za proizvodnju električne energije, čime se smanjuje emisija CO2 koji ispuštaju ova postrojenja.
Dosledna primena lakih konstrukcija i korišćenje energije kočenja omogućavaju podzemnim železnicama, poput metroa u Oslu, 30 procenata manju potrošnju energije od konvencionalnih podzemnih železnica.
Optimizacijom sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, Siemens povećava efikasnost u korišćenju električne energije u zgradama i smanjuje emisiju gasova koji dovode do efekta staklene bašte. Siemens je modernizovao 6.500 objekata širom sveta, smanjivši emisiju CO2 za 2,4 miliona tona, uz uštedu od 1 milijarde evra.
Pored toga, Siemens je dizajnirao i energetski efikasna rešenja za svoje kupce, npr. u domenu osvetljenja, koja ne ugrožavaju životnu sredinu. LED sijalice koriste 80 procenata manje električne energije i traju 50 puta duže od običnih sijalica. U poređenju sa modelima iz 1993. godine, naše mašine za pranje veša danas koriste 35 procenata manje električne energije i 46 procenata manje vode.

Siemens je u jedinstvenoj poziciji da svojim kupcima ponudi energetski efikasnije proizvode, rešenja i ekološke tehnologije u celokupnom vrednosnom nizu, odnosno od proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, do električnih uređaja i usluga koje omogućavaju uštedu energije, uz sve veću primenu najnovijih informacionih tehnologija i rešenja za upravljanje energijom.

Siemens namerava da se naročito koncentriše na razvoj u oblasti održivih tehnologija, pomoću kojih će kompanija svojim klijentima omogućiti da posao obavljaju ekonomično i u skladu sa ekološkim principima. Upravo zbog toga, Siemens je sebi postavio za cilj proširivanje svog portfolija za zaštitu životne sredine, kako bi poboljšao kvalitet života širom sveta.

Leave a Reply