Događaji

Siemens na 30. savetovanju CIGRE SRBIJA

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd, lider u oblasti elektrotehnike i elektronike, učestvovala je i ove godine kao veliki sponzor 30. savetovanja Srpskog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže CIGRE SRBIJA.

Savetovanje, koje se održalo od 31. maja do 3. juna 2011. godine na Zlatiboru, okupilo je oko hiljadu naučnih i stručnih radnika i poslovnih ljudi koji se bave problemima proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije i zaštitom životne sredine.

Cilj ovogodišnjeg savetovanja bio je razmena iskustava u proizvodnji nove opreme, načina zaštite životne sredine i priključenja obnovljivim izvorima energije na elektroenergetske prenosne sisteme. Predstavljeno je 200 referata i organizovana su tri okrugla stola, gde su se razmatrala pitanja plana razvoja prenosne elektroenergetske mreže u Srbiji do 2014. godine, uticaj nejonizujućeg zračenja, a bilo je reči i o novom zakonu o energetici i novom modelu tržišta struje koji će doneti taj zakon.

Pored predstavljanja na tehničkoj izložbi, kompanija Siemens d.o.o. Beograd održala je i prezentaciju na kojoj su učesnici Savetovanja upoznati sa Siemensovim najnovijim tehničkim dostignućima u proizvodnji elektroenergetske opreme zasnovane na primeni novih materijala.

 

Leave a Reply