Događaji

Siemens na Forumu “Koridor 10 – Novi put biznisa i razvoja”

U organizaciji Ekonomist media grupe 25. maja 2009. u hotelu Hyatt Regency u Beogradu održan je Forum “Koridor 10 – Novi put biznisa i razvoja” na kojem je učestovovala i kompanija Siemens d.o.o. Beograd kao Partner foruma.

Forum je otvorio gdin. Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu republike Srbije. U okviru foruma održana su dva panela sa temama: “Koridor 10: Autoput duž Koridora 10 kroz Srbiju – kičma privrednog i tehnološkog razvoja zemlje” i “Pruge na Koridoru 10: Efekti modernizacije železničkog koridora na privredne tokove u Srbiji i regionu “ na kojem je ispred komapnije Siemens govorio gdin Alexander Schmidt.

Koridor 10 predstavlja modernu saobraćajnu kičmu koja bi mogla da istovremeno podstakne razvoj i povezivanje sa okruženjem preostale srpske putne i železničke mreže, ali i privredu u celini. Direktni autoput od Zapadne Evrope do Grčke, Turske i dalje, aktiviraće velika ulaganja i imaće pozitivan primarni i sekundarni efekat na rast, zaposlenost, dohotke…

Leave a Reply