Događaji

Siemens na konferenciji “Elektrane 2014”

Kompanija Siemens učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji Elektrane 2014, koja se pod nazivom “Energetski resursi, energetska efikasnost, ekološki i eksploatacioni aspekti rada elektrana“, tradicionalno održava na Zlatiboru.

 

Siemens je na konferenciji predstavio najnovija rešenja iz oblasti proizvodnih tehnologija i opreme za postrojenja elektrana, koja rešavaju neke od aktuelnih problema i doprinose optimizaciji troškova i povećanju efikasnosti u okviru sistema proizvodnje. Simensova Divizija Power and Gas nudi širok spektar proizvoda i rešenja za stvaranje električne energije uz štednju izvora i usklađenost sa prirodnim okruženjem, koristeći fosilna ili obnovljiva goriva za efikasnu proizvodnju energije i pouzdan transport nafte i gasa.

Predavač Dietrich-Georg Ellersiek, Siemens AG

Konferencija koju već nekoliko godina organizuje Društvo termičara Srbije okuplja istraživače, eksperte, inženjere i zvanične predstavnike nadležnih institucija, i privrednih organizacija. Cilj je da se razmene znanja, iskustva i zajednički da doprinos rešavanju problema vezanih za podizanje pouzdanosti, raspoloživosti, energetske efikasnosti elektrana, da bi se što spremnije ušlo u otvorenu međunarodnu tržišnu konkurenciju, poštujući koncept održivog razvoja energetike.

 

Konferencija Elektrane 2014 održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Leave a Reply