Događaji

Siemens na konferenciji “Investicije u železnice jugoistočne Evrope”

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd učestovala je na međunarodnoj konferenciji “Investicije u železnice jugoistočne Evrope” koja se održala 14. i 15. juna u hotelu “Contitental” u Beogradu.

Konferencija, posvećena investiranju u infrastrukturu i prevoz u železničkom saobraćaju i razvoj železničkih međunarodnih koridora sa akcentom na Koridor 10, okupila je železničke operatere iz regiona, predstvnike železničkih uprava, predstavnike evropskih banaka i institucija, kao i brojne domaće i strane stručnjake.

Domaćini konferencije, koju organizuje londonska firma “Russell Publishing”, bili su “Železnice Srbije” i Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije.

Leave a Reply